Szukaj:

Sprawozdawczo-wyborcze obrady członków koła PZW Kaczory


W niedzielę, 24 lutego 2013 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach członkowie koła wędkarskiego PZW Kaczory spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. W obecności 40 członków koła oraz zaproszonych gości: wójta gminy Brunona Wolskiego, prezesa Okręgu Nadnoteckiego PZW Czesława Pachowicza oraz przewodniczącego Rady Gminy Kaczory Stefana Kowala przedstawiono sprawozdania z działalności w minionym roku, wręczono wyróżnienia najbardziej zasłużonym wędkarzom oraz wybrano nowe władze.

Pierwszą część zebrania zdominowały sprawozdania z działalności w minionym okresie. W tej części głos zabrali również zaproszeni goście, którzy udzielili wyczerpujących odpowiedzi na pytania skierowane pod ich adresem. Po udzieleniu ustępującemu zarządowi absolutorium, prezes koła Henryk Witt podziękował wójtowi gminy Brunonowi Wolskiemu, przewodniczącemu Rady Gminy Stefanowi Kowalowi oraz panu Henrykowi Kalce za współpracę w minionej kadencji.

Złotą odznaką PZW za zasługi dla wędkarstwa wyróżniono Zbigniewa Jędrzejka, medalem – Ryszarda Grzelaka. Okazjonalne dyplomy wręczono Pawłowi Buremu, Stanisławowi Kozłowskiemu oraz Eugeniuszowi Plewie.

W drugiej części obrad wybrano nowe władze. Prezesurę ponownie powierzono Henrykowi Wittowi. Nowym wiceprezesem został Zbigniew Wichert a sekretarzem i skarbnikiem bez zmian Zbigniew Jędrzejek i Jerzy Skwirowski. Funkcję gospodarza koła objął Andrzej Mąkosa. Na członków zarządu wybrano: Marka Biedronia, Edwarda Mąkosę, Janusza Grabarskiego, Pawła Plewę, Eugeniusza Plewę. Do komisji rewizyjnej powołano: Przemysława Perskiego, Genowefę Jędrzejek i Romana Gorszkę. Na okręgowy zjazd PZW wydelegowano: Henryka Witta, Zbigniewa Jędrzejka, a w zastępstwie Zbigniewa Wicherta.

Na zakończenie zebranie prezes koła Henryk Witt w imieniu własnym jak i nowo wybranych władz podziękował za poparcie działań w minionej kadencji oraz życzył realizacji zamierzeń na kolejne lata.

 

obrazek

obrazek