Szukaj:

Wędkarskie podsumowanie roku


W niedziele 11 marca 2012 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbyło się spotkanie sprawozdawcze koła PZW w Kaczorach. W obradach uczestniczyło czterdziestu sześciu członków koła i zaproszeni goście m.in. wójt gminy Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal. Na zebraniu wędkarze podsumowali miniony rok , przyjęli plan pracy i budżet na rok 2012.

Otwierając zebranie prezes koła Henryk Witt, powitał przybyłych członków i zaproszonych gości. Po przyjęciu przewodnictwa posiedzenia, w pierwszej kolejności zebrani wysłuchali sprawozdań prezesa, skarbnika i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W obszernym sprawozdaniu za rok 2011 mowa była m.in. o zawodach wędkarskich zorganizowanych nad jeziorem Kopcze, o licznych sukcesach członków koła i najważniejszym wydarzeniu minionego roku – uroczystości 55-lecia założenia koła.

Z przedstawionego sprawozdania wynikało, że w 2011 r. odbyło się osiem bardzo udanych imprez wędkarskich. Sezon rozpoczęły zawody w wędkarstwie spławikowym o tytuł „Mistrza Koła”, w którym wzięło czternastu zawodników. Równych sobie w tej rywalizacji nie mieli: Kazimierz Odor, Sławomir Gapiński i Henryk Witt. Łącznie zawodnicy złowili tego dnia 42 kg ryb. W czerwcu dla dzieci koło zorganizowało piknik, połączony z wędkowaniem. W pozostałej części lata także: zawody z okazji 55-lecia koła, zawody drużynowe „Turniej Wsi”, zawody w wędkarstwie spławikowym „O Puchar Wójta Gminy Kaczory” i „O Puchar Prezesa PZW Kaczory”. W zawodach z okazji 55-lecia przodowała Genowefa Jędrzejek. Tuż za nią na drugim i trzecim miejscu uplasowali się Krzysztof Budasz i Henryk Witt. W „Turnieju Wsi” czołowe miejsca zajęły drużyny: Kaczory (I), Prawomyśl (II) i Jeziorki (III). W kolejnych zawodach, główne trofeum – puchar wójta gminy wywalczyli członkowie pilskiego koła Złota Rybka, którzy wyprzedzili rywali z Wałcza (II) i Trzcianki (III). Czołowe miejsca w ostatnich zawodach „O Puchar Prezesa PZW Kaczory” zajęli: Jarosław Błaszczyk. Kazimierz Odor i Zbigniew Jędrzejek. Duże sukcesy w 2011 r. osiągnęli również Kazimierz Odor, który złowił leszcza o wadze 3,25 kg i długości 63 cm oraz Genowefa Jędrzejek, która wywalczyła I miejsce w Mistrzostwach Polski Kolejarzy w Mikołajkach. Niewątpliwie największym wydarzeniem w 2011 r. był dzień 19 marca, kiedy to prezes Okręgu Nadnoteckiego PZW przekazał członkom PZW Kaczory sztandar ufundowany z okazji 55-lecia Koła.

W związku z rezygnacją Artura Węglowskiego i Kazimierza Odora członkowie w dalszej części niedzielnego posiedzenia wybrali nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i gospodarzy Koła W zastępstwie jednogłośnie wybrano Przemysława Perskiego (na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej), Edwarda Mąkosę i Janusza Grabarskiego (na stanowisko gospodarzy Koła). Podczas dyskusji prezes Henry Witt poruszył problemy nurtujące członków Polskiego Związku Wędkarskiego, a Jerzy Skwirowski – skarbnik Koła szczegółowo omówił zasady opłat wędkarskich na rok 2012 . Głos w sprawie zasad użytkowania jeziora Kopcze i Bobrowego zabrał włodarz gminy. Wójt Brunon Wolski jednocześnie podziękował wędkarzom za organizację licznych imprez wędkarskich i promowanie gminy Kaczory. Dyskusję zakończył przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal, który przedstawił aktualne zasady dojazdów do jezior i umiejscowienia parkingów.

W kolejnym punkcie porządku obrad zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium organom Koła oraz przegłosowali budżet i plan pracy na 2012 r. W programie pracy na rok bieżący zawarto m.in. prace remontowe przy przystani wędkarskiej, organizację „Tygodnia Czystości Wód” i sześciu imprez wędkarskich.

Podczas niedzielnego spotkania uhonorowano również dwóch członków PZW. Dyplomy uznania za aktywną postawę i działalność społeczną otrzymali: Adam Karkut i Michał Szajkowski.

 

obrazek

obrazek