Szukaj:

 Ważna informacja dla członków Koła PZW Kaczory i członków kół Okręgu Nadnoteckiego chcących łowić ryby wspólnie, ze swoim współmałżonkiem/ą.

Uchwała nr 2 /P/16 z dnia 30.03.2016 r.
Prezydium Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile na podstawie § 46 pkt.8 Statutu PZW uchwala na rok 2016 okręgową składkę uzupełniającą dla Członka PZW za współmałżonkę/a w wysokości 10, 00 zł.
1. Składkę uzupełniającą za współmałżonkę/a wnosi Członek PZW w macierzystym kole.
2. Współmałżonka/ek nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu Członka PZW wnoszącego składkę i ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.
3. Współmałżonka/ek zobowiązany jest do posiadania karty wędkarskiej (nr karty współmałżonki/a zostaje wpisany do „ZEZWOLENIA" Członka PZW wnoszącego składkę.
Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.