28 sierpnia odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Kaczory


28 sierpnia odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Kaczory. Większością głosów zadecydowano o zaciągnięciu kredytu na dokończenie remontów dróg w gminie oraz ogłoszeniu przetargu. Przyjęto również zmiany w budżecie oraz podjęto uchwałę o przekazaniu na inwestycje kanalizacyjne na obszarze całej gminy umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska GW (195.750), zaciągniętej na kanalizację Krzewiny, Dziembowa i Dziembówka. W dalszej części obrad ustalono zasady tygodniowego rozliczenia wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielenia zniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę. Ponadto wyrażono zgodę na przystąpienie do międzygminnego porozumienia w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Piła. Na sesji omówiono również działalność Gminnego Ośrodka Kultury (wystąpiła Krystyna Adamczyk – dyrektor GOK) oraz biblioteki (działalność zaprezentowała Honorata Pilarz). Radna Joanna Stachowiak w wolnych wnioskach zgłosiła remont zabytkowego kościoła w Kaczorach.