73 rocznica mordu w Górach Morzewskich


Okolicznościowym apelem oraz modlitwą uczczono w środę (7 listopada) 73 rocznicę tragicznych wydarzeń w Górach Morzewskich. W obchodach rocznicowych udział wzięły delegacje z gminy Kaczory m.in. sekretarz gminy – Gizela Durecka, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – Zdzisława Kępczyńska, radni gminy – Ryszard Grzelak, Henryk Kalka, powiatu pilskiego i chodzieskiego. Przy pomniku poległych złożono kwiaty i zapalono znicze.

Uroczystość rozpoczęła się od przypomnienia krwawej zbrodni z dnia 7 listopada 1939 r. i odczytania nazwisk osób, które spoczywają dziś w mogile. Później zabrzmiały okolicznościowe wiersze i piosenki. Całą tą część starannie przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Morzewie, która w tym dniu świętowała 27 rocznicę nadania placówce im. Ofiar Gór Morzewskich. Po wspólnej modlitwie poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.