76. rocznica wybuchu II wojny światowej


1 września 1939 r. we wsi Jeziorki ok. godz. 1.40 zginął kapral Piotr Konieczka, pochowany na cmentarzu w Śmiłowie. Parę kilometrów od Jeziorek w miejscowości Zelgniewo tego samego dnia do nierównej walki z najeźdźcą hitlerowskim stanęli strażnicy graniczni: bestialsko zamordowany Szczepan Ławniczak, zamęczony w Kl Dachau Macel Nowak, Stefan Galiński, Antoni Łaboda – skazani na śmierć wyrokiem hitlerowskiego sądu specjalnego w Bydgoszczy oraz żołnierz Wojska Polskiego Aleksander Gulczyński. Dwa miesiące później, 7 listopada na Wzgórzach Morzewskich hitlerowcy rozstrzelali 41 mieszkańców powiatu chodzieskiego. W tym roku minęło 76 lat od tych tragicznych wydarzeń.

1 września, w dzień rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, poległych i pomordowanych w pierwszych miesiącach wojny uczciły delegacje z terenu gminy Kaczory. Przewodniczył im wójt gminy Brunon Wolski, przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal oraz dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach Zdzisława Kępczyńska. W miejscach pamięci złożono kwiaty i zapalono znicze.