Apel Poległych w Górach Morzewskich


We wtorek, 7 listopada w Górach Morzewskich  zorganizowano obchody 78 rocznicy masowej zbrodni, dokonanej przez oddziały hitlerowskie 7 listopada 1939 r. Obchody uświetnił okolicznościowy apel przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczorach.

W uroczystościach rocznicowych udział wzięli członkowie rodzin pomordowanych, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu chodzieskiego i pilskiego, przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji, uczniowie szkół, mieszkańcy Morzewa i okolic.

Podczas apelu uczniowie  przypomnieli  przebieg krwawej zbrodni z dnia 7 listopada 1939 r. i odczytali  nazwiska osób, które z rąk niemieckich oprawców stracili w tym dniu życie. Po wspólnej modlitwie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

[