Apel Rady Gminy Kaczory o uregulowanie rzeki Noteć


W drugiej połowie lipca Rada Gminy Kaczory na prośbę rolników wystosowała apel do Dyrektora Zarządu Zlewni Noteci w sprawie regulacji rzeki. Oto treść apelu:

Rada Gminy Kaczory apeluje o otwarcie śluz, które umożliwi odpływ wód zalewających łąki do rzeki Odry. Podczas normalnych opadów rzeka Noteć wylewała pas do 500 m. Obecnie po obfitych deszczach, które dotknęły nasz region zalewa dużo większe obszary. Rolnicy z tego tytułu nie mogą skosić ani zebrać trawy dla bydła (podstawowa karma dla zwierząt). Ponadto na terenie tym nie jest możliwa uprawa warzyw. Sytuacja ta powoduje znaczne zmniejszenie dochodów rolników i pogorszenie sytuacji ekonomicznej.

W związku z powyższym Rada Gminy Kaczory apeluje o podjęcie działań  w sprawie obniżenia poziomu wód i zapobiegania jej wylewaniu, co w konsekwencji umożliwi rolnikom prowadzenie prawidłowej gospodarki na użytkach zielonych.