Apel Urzędu Gminy Kaczory do mieszkańców – dbajmy o ład i porządek naszej gminy


W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania przydrożnych rowów, okolicznych lasów, terenów nad jeziorami, apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie śmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono. Nie możemy zachowywać się obojętnie, bo przecież stan sanitarny gminy świadczy o naszej kulturze.

Nie zaśmiecajmy, nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, jezior, rzek i przede wszystkim pięknej przyrody. Dbałość o walory krajobrazowe należy do nas wszystkich. Przeciwdziałajmy temu zjawisku pozbywając się odpadów zgodnie z przepisami tj. przekazując firmom odbierającym śmieci. Dokonujmy selekcji odpadów na posesji.

Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale też zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Estetyczna posesja nie tylko cieszy oko jej właściciela, ale przede wszystkim poprawia nasz wizerunek. Pamiętajmy, że dla brudu i bałaganu nie ma żadnego usprawiedliwienia.

Gizela Durecka
Sekretarz Gminy