Badanie kontrolne GUS


Główny Urząd Statystyczny w dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach NSP. Będzie ono realizowane na próbie 100 000 mieszkań.

Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy.