Będą utrudnienia w ruchu


Mieszkańców gminy Kaczory oraz wszystkich kierowników z całego powiatu informujemy, iż w związku z organizacją w dniu 21 kwietnia 2013 r. III Młodzieżowych Mistrzostw Gminy Kaczory w Biegach Ulicznych oraz IV Biegu Ulicznego „Kaczorska Dziesiątka” o Puchar Wójta Gminy Kaczory w godzinach od 14.00 do 16.30 w miejscowościach: Rzadkowo, Kaczory, Równopole i Morzewo wystąpią utrudnienia w ruchu na następujących odcinkach dróg:

– drodze gminnej wiodącej ze Szkoły Podstawowej w kierunku wiaduktu w Rzadkowie,

– drodze gminnej nr 130542 P, biegnącej od posesji nr 105 do posesji nr 79 i od posesji nr 56 do posesji nr 37 w Morzewie,

– drodze gminnej nr 130540 P, biegnącej przez Morzewo w kierunku Rzadkowa,

– drodze powiatowej nr 1180 P, biegnącej przez Kaczory i Rzadkowo,

– drodze powiatowej nr 1179 P, biegnącej przez Rzadkowo i Równopole,

– drodze powiatowej nr 1160 P, biegnącej z Kaczor do Morzewa,

– drodze powiatowej nr 1177 P, biegnącej z Chodzieży (ul. Chodzieska w Kaczorach),

– ul. Równopolskiej, ul. Brzozowej, ul. Kościelnej, ul. Górnej w Kaczorach.

Na czas biegu, zwracamy się z prośbą do mieszkańców w/w miejscowości o pilnowanie psów oraz zaniechanie wyjazdu wszelkimi pojazdami z prywatnych posesji na drogi, stanowiące trasę biegu. Prosimy również o przestrzeganie tymczasowego zakazu postoju i parkowania pojazdów na w/w drogach i ich poboczach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Organizatorzy Biegu