Bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców


Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zapraszają na bezpłatne jednodniowe seminaria w tematyce zapobiegania zdarzeniom wypadkowym w miejscu pracy. W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego. Seminaria skierowane są do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego (w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy) sektora budowlanego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, transportu, przetwórstwa przemysłowego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz usług.

Seminaria przeprowadzone zostaną w siedzibie:

I Oddziału ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 w dniach: 01.09.2014r, 02.10.2014r, 04.11.2014r,

Inspektoratu ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28 w dniach: 03.09.2014r, 06.11.2014r,

II Oddziału ZUS w Poznaniu ul. Starołęcka 31 w dniach: 16.09.2014r, 09.10.2014r,

Oddziału ZUS w Pile ul. Drygasa 7 w dniach: 23.09.2014r, 14.10.2014r, 21.10.2014r.

Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Joanna Jerzycka – Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Poznań, ul. Dąbrowskiego 12 pok. 205, tel. 61 841 60 43 lub 61 841 68 54 (w godz. 7.00 do 15.00), fax 61 841 61 35, e-mail: joanna.jerzycka@zus.pl O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Seminaria będą prowadzone po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

ZUS zastrzega możliwość zmiany planowanych terminów oraz odwołania seminarium w danym dniu.

Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Poznaniu