„Biesiada Kleszczyńska” w Zelgniewie


Zarząd KGW w Zelgniewie zorganizował 11.07.2009r. dla członkiń imprezę w plenerze na jeziorze Kleszczynek. Na biesiadę kleszczyńską przygotowano specjalna piosenkę i kwiatki na szyję dla każdej pani, oraz grę w piłkę, kalambury, ognisko, tańce na trawie i śpiewy. Świetna zabawa trwała do późnych godzin. Za udostępnienie terenu i pomoc w przygotowaniu organizatorki dziękują panu sołtysowi Bogdanowi Pszczółce, sponsorom Edycie Wład, M. Cz. Pszczółkom i Karolowi Wład za wypożyczenie agregatu prądowego.