Brawo Zosia, brawo Wojtek!


Szkoła Podstawowa w Morzewie dochowała się wspaniałych recytatorów. Zosia Boruta i Wojtek Popowski, zdobyli laury w grudnio­wym konkursie w pilskim MDK „Mój ulubiony wiersz”.

Zosia Boruta wywalczyła I miejsce w kategorii klas 4-6, a Wojtek Popowski znalazł się na III miejscu spośród siedemdziesięciorga uczestni­ków z klas I-III. Zosia recyto­wała balladę A. Mickiewicza „Powrót taty”, a Wojtek wiersz pt. „Jaś Ananas”.

Szkoła cieszy się ogrom­nie z tych nagród, bo rywali­zacja była zacięta, a poziom recytacji bardzo wysoki. Z radością informujemy na­sze lokalne środowisko o tych sukcesach, bo wiemy, że są z nas wszyscy bardzo dumni. Zosia z Wojtkiem przekonali się, że żmudna praca nad przygotowa­niem tekstów może zaowo­cować wspaniałym wyni­kiem. Komisji spodobała się przede wszystkim ich swo­bodna recytacja i dziecięca radość, która od nich wprost emanowała! Umieli się znaleźć w gronie uzdol­nionych recytatorów, któ­rzy od lat zdobywają nagro­dy na scenie pilskiego MDK.

Lucyna Przybyszewska