Budowa Drogi Rowerowej


Na czas realizacji inwestycji przez Gminę Piła zadanie pn. Przebudowa ul. Wawelskiej z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemosyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” planuje się rozpoczęcie robót z dniem 12.09.2017 r.

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym oraz nastąpi zmiana organizacji ruchy na czas trwania budowy. Ulica Wawelska będzie drogą jednokierunkową. Ruch jednokierunkowy będzie odbywał się:

  1. Z łącznicy z drogą Krajową nr 11 w kierunku miasta Piły.
  2. Z łącznicy z drogą Krajową nr 11 w kierunku Kaczor.

Od strony centrum miasta Piły oraz od strony Kaczor na ul. Wawelskiej będzie zakaz wjazdu.