Co to znaczy doczekać 50 lat istnienia!


Ileż wydarzeń, historii, które spajać mogą całe pokolenia. Ileż radości i wzruszeń, ale również trosk czy trudów……

Bez wątpienia są takie jubileusze, które szczególnie wpisują się w historię całych społeczności, a ich obchody pozwalają dokonać podsumowania minionych lat i doświadczeń. Wiadomo bowiem, że nie jest łatwo trwać, ale w tym przypadku celem samym w sobie jest droga. W ubiegła sobotę 1 marca 2014 r. 50-lecie swojego istnienia obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich z Równopola.

Jak przystało na tradycje w pierwszej kolejności członkinie Koła dziękowały Bogu Ojcu za minione lata działalności podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym, sprawowanej przez ks. Macieja Czerwińskiego. Dalsza część obchodów Jubileuszu odbyła się w WDK gdzie przebiegała w atmosferze wspomnień, refleksji, podsumowania minionych lat. Panie zadbały o każdy szczegół uroczystości, m.in. można było zapoznać się z historią Koła, obejrzeć przygotowaną wystawę starych fotografii. Ponadto wystąpił chór „Głos Przemienienia” z Morzewa oraz chór „ Apasjonata” z UTW w Chodzieży. Oczywiście były kwiaty, upominki, pamiątkowe medale i dyplomy dla najbardziej zasłużonych członkiń. Nie zabrakło życzeń składanych przez władze gminy, Radę Sołecką z Panią sołtys na czele czy też koleżanek współpracujących z Kołem. Wójt gminy Kaczory Pan Brunon Wolski – skierował najserdeczniejsze gratulacje oraz wyraz szczerej wdzięczności dla zaangażowania Pań w upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi. Życzył zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji z dalszej działalności na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonych członkiń KGW medalami i dyplomami. „Order Serca – Matkom Wsi” otrzymały: Irena Śliwińska, Gertruda Pieścikowska, Krystyna Muszyńska, Teresa Pluciak, Anna Rajek. Natomiast medale za zasługi na rzecz KGW otrzymały: Rozalia Gładych i Gizela Kowalska, a dyplomy za długoletnia działalność i zasługi w Kole otrzymały panie: Helena Misiak, Zofia Fonferek, Mirosława Perska, Eugienia konysz, Genowefa Fonferek, Anna Siekiera, Grazyna Kryger, Urszula Miedzianowska, Krystyna Fonferek. Uroczystość była świetnie przygotowana na której bawiły się członkinie, zaproszeni goście i mieszkańcy Równopola.