Diamentowe gody


W dniu 26 października 2016 roku wójt gminy Kaczory – Brunon Wolski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Jadwiga Wojnicka odwiedzili w domu Dostojnych Jubilatów Państwa Łucję i Witolda Piosików zam. w Kaczorach, którzy obchodzili jubileusz 60 – lecia pożycia małżeńskiego. Związek małżeński zawarli dnia 27 października 1956 roku w Kaczorach. Otrzymali oni serdeczne gratulacje i piękne kwiaty.

Jubilaci ze wzruszeniem i radością wspominali minione lata i cieszyli się, że mogli doczekać Diamentowych Godów. Dużą pomoc mają ze strony syna, który aktualnie zamieszkuje i opiekuje się rodzicami.

Państwo Piosikowie wychowali 5 dzieci i mają 12 wnuków. Wójt gminy składając gratulacje życzył Jubilatom dużo radości oraz dalszych szczęśliwych lat w zdrowiu. Powiedział, że pomimo trudności jakie musieli pokonywać, są ludźmi bardzo pogodnymi i radosnymi. Posiadają dużo mądrości życiowych, którymi potrafią dzielić się z innymi.

Jadwiga Wojnicka
/kierownik USC/