Diamentowe Gody


W dniu 13 lipca 2017 roku Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Jadwiga Wojnicka odwiedzili w domu Dostojnych Jubilatów Państwa Marię i Bronisława Kubaczyków zam. w Kaczorach, którzy obchodzili Jubileusz 60 – lecia pożycia małżeńskiego. Związek małżeński zawarli dnia 20 kwietnia 1957 roku w Ujściu. Otrzymali oni serdeczne gratulacje i piękne kwiaty.

Jubilaci ze wzruszeniem i radością wspominali minione lata i cieszyli się, że mogli doczekać Diamentowych Godów. Należy im się szacunek i wyrazy uznania za przykład, jaki dają młodemu pokoleniu.

Państwo Kubaczykowie wychowali 2 córki, mają 2 wnuczki i 1 prawnuczkę o których opowiadają z dumą i wielką miłością.

Wójt Gminy składając gratulacje życzył Jubilatom wielu pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w otoczenia bliskich życzliwych osób, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych jubileuszy. Powiedział, że pomimo trudności jakie musieli pokonywać, są ludźmi bardzo pogodnymi i radosnymi, posiadającymi dużo mądrości życiowych, którymi potrafią dzieli się z innymi.

Jadwiga Wojnicka
/kierownik USC/