Dofinansowanie do budowy szatni sportowej w Dziembowie


Samorząd województwa dofinansuje zadanie inwestycyjne w ramach programu „Szatnia na Medal”!

We wtorek, 13 października w siedzibie Urzędu Gminy Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski przy kontrasygnacie skarbnika – Agnieszki Grabarskiej podpisał umowę z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jackiem Bogusławskim o dofinansowanie na realizację zadania pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa szatni sportowej w Dziembowie.

Działania już trwają, a prace mają zostać niebawem ukończone. Do budynku, który już stał dobudowywane są całkiem nowe pomieszczenia. Całość będzie nowoczesna i przystosowana do potrzeb sportowców.

Inwestycja będzie kosztowała 295 200,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wyniesie 100 000,00 zł.

Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane BUD-DOM Piotr Łuczak, została ona wybrana w ramach przetargu nieograniczonego.