Dofinansowanie do podręczników szkolnych


W trakcie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych. Od 1 października 2012 r. zwiększa się kryterium dochodowe z 351,00 zł. do 456,00 zł. dla uczniów klas II – IV szkoły podstawowej. Od 1 listopada 2012 r. zwiększa się kryterium dochodowe z 504,00 zł. do 539,00 zł. dla uczniów I klasy szkoły podstawowej.

Wnioski złożone we wrześniu lub październiku br., które przekroczyły próg dochodowy będą rozpatrzone wg nowych zasad.

W związku z powyższym przedłuża się termin składania wniosków do 12 października 2012 r. w celu umożliwienia skorzystania z programu większej ilości uczniów.