Dofinansowanie ul. Gajowa


17 sierpnia br. Wójt Gminy pan Brunon Wolski oraz pani Skarbnik Agnieszka Grabarska udali się na spotkanie do Rogoźna w celu podpisania umowy na dofinansowanie budowy drogi. Zadanie pod nazwą „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 130521P – ul. Gajowa w Kaczorach” otrzymało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % wartości inwestycji tj. 572.012,22 zł (całkowity koszt: 1.144.024,4 zł). Umowa została podpisana pomiędzy Wójtem Gminy Kaczory a Wojewodą Wielkopolskim panem Michałem Zielińskim.

Przy ulicy Gajowej, oprócz asfaltowej nawierzchni, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 roku.