Dożynki gminne w tym roku w Rzadkowie


25 sierpnia sołectwo Rzadkowo będzie gościło rolników na tegorocznych dożynkach  gminnych. Największe święto rolników  w gminie Kaczory  rozpocznie  msza św. o godz. 13.00 odprawiona w kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie. Po jej zakończeniu (godz. 14.00) rolnicy oraz zaproszeni goście  przemarszują w barwnym korowodzie  na miejscowe boisko sportowe, gdzie odbędzie się pozostała część uroczystości. Obrzęd dożynkowy, którego początek ujęto w harmonogramie imprezy o godz. 14.45 wykona gminna orkiestra dęta oraz zespół wokalny „Sonata” Po ceremoniale dzielenia się chlebem przedstawiciele placówki terenowej KRUS w Pile wręczoną dwie nagrody laureatom tegorocznego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

O godz. 16.00 w części artystycznej wystąpią artyści zespołu „Szafa Gra”. Do tańca o godz. 18.00 zagra zespół „Kuszband”.

Na dożynki do Rzadkowa zaprasza wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i gospodarz sołectwa Rzadkowo Dorota Hutek.