Dyżury rachmistrzów NSP


Na terenie Gminy Kaczory rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz telefonicznie z osobami, które nie dokonały samospisu tel. 22 828 88 88

Na czas realizacji spisu pełnione są dyżury przez członków Gminnego Biura Spisowego
do 30.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 w dni robocze w godzinach pracy Urzędu (tel. 67 2842371 wew. 11 i 27) a także dyżury telefoniczne
od godz. 15.15 do godz. 20.00

Grafik dyżurów
przedstawiono w tabeli