Egzamin szóstoklasisty


Dnia 4 kwietnia 2013 r. 75 uczniów Gminy Kaczory przystąpiło do SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Jest to bardzo ważny sprawdzian przede wszystkim dlatego, ponieważ przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Wynik testu nie ma wpływu na jej ukończenie, liczy się to, czy uczeń do niego przystąpił. Decyzją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma on pokazać, jaki jest poziom wiedzy uczniów, którzy kończą szkołę podstawową. Sprawdzian szóstoklasisty składał się z zadań z matematyki, przyrody, historii i języka polskiego. Rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 60 minut.

Już za kilka dni, bo w dniach 23 – 25 kwietnia przyjdzie zmierzyć się z testami gimnazjalistom. W pierwszym dniu uczniowie zmierzą się z przedmiotami humanistycznymi w drugim dniu z przyrodą i matematyką, a w trzecim z językiem obcym. Dobre wyniki z egzaminu dadzą szansę na wybór wymarzonej szkoły.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych do nowego roku szkolnego 2013/2014.

Zdzisława Kępczyńska
/dyrektor GZEASiP w Kaczorach/