Elektroniczna skrzynka podawcza


Urząd Gminy w Kaczorach z dniem 1 maja 2008 roku uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą.

Za pośrednictwem skrzynki podawczej można wnosić pisma opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres skrzynki podawczej https://kaczory.eboi.pl/ .