Fundusze na rozwój e-administracji i cyfryzacji – spotkanie!


Specjaliści ds. funduszy europejskich w Pile zapraszają na bezpłatne spotkanie z cyklu: „Środa z funduszami…”

Tym razem spotkanie to będzie poświęcone omówieniu projektów związanych z rozwojem e-administracji i cyfryzacji.

Kiedy?
3 sierpnia 2016 r. godz.: 10:00 – 12:35

Gdzie?

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Dla kogo?
instytucje administracji w tym JST,
przedsiębiorcy,
NGO,
instytucje kultury itp.

UWAGA:
Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia 2016 r. (do godz.: 12:00).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:

– wypełnienie załączonego formularza (komputerowo lub drukowanymi literami),

– odesłanie wypełnionego formularza via e-mail na adres:

infoUE-pila@warp.org.pl .

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane przez Organizatora do dnia 1 sierpnia 2016 r. (do godz.: 15:00).

Informacje na temat spotkania dostępne są również telefonicznie:
Piła: 61 65 06 233 lub 61 65 06 235.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie Organizatora o szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to nam przygotowanie odpowiedniej pomocy i sprawną obsługę