Gmina Kaczory laureatem programu Lider Rozwoju Regionalnego 2015


Lider Rozwoju Regionalnego  to ogólnopolski program, w którym Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz redakcja Forum Przedsiębiorczości co roku nagradzają gminy wyróżniające się gospodarnością i rozwojem. W tym roku w gronie nagrodzonych znalazła się także gmina Kaczory. Uroczyste wręczenie nagród laureatom programu odbyło się podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości zorganizowanego w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Łodzi.

III Polski Kongres Przedsiębiroczości, który w tym roku odbył się w Łodzi skupił przedstawicieli środowiska nauki, polskiego biznesu, przemysłu oraz samorządów. Motywem przewodnim tegorocznej edycji kongresu był rozwój poprzez inwestycje. W trakcie wydarzenia miały miejsce liczne panele dyskusyjne, podczas których poruszone zostały tematy gospodarcze, biznesowe, samorządowe oraz związane z ochroną środowiska i ekologią. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W ramach kongresu odbyła się konferencja prasowa, której towarzyszyła gala wręczenia nagród najlepszym przedsiębiorstwom, spółdzielniom i samorządom w Polsce. Nagrody zostały wręczone w czterech kategoriach: Polska Nagroda Innowacyjności, Lider Rozwoju Regionalnego, Filar Spółdzielczości, Polska Nagroda Jakości. Nagroda Lider Rozwoju Regionalnego została przyznana jednostkom samorządowym, które mają istotny wpływ na rozwój regionu i lokalnych społeczności. Wśród szczęśliwych posiadaczy statuetki Lider Rozwoju Regionalnego 2015 znalazła się gmina Kaczory. To szczególne wyróżnienie z rąk Wojciecha Pomarańskiego – dyrektora programowego Polskiej Agencji Przedsiębiorczości odebrali: Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory oraz Stefan Kowal – przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Nagroda jest tym cenniejsza, że gminy nie mogły same zgłaszać swoich kandydatur do udziału w programie. O tym, kto zostanie zakwalifikowany oraz czy otrzyma ewentualne odznaczenie decydowała zewnętrzna, niezależna kapituła.