Gmina Kaczory otrzymała nagrodę jakości „HIT 2015”


W niedzielę, 21 lutego w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie XXI edycji konkursu „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2015”. Podczas uroczystej gali kapituła konkursu po raz kolejny nagrodziła przedsiębiorstwa i samorządy za najbardziej prestiżowe dokonania gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Akty nadania tytułu „HIT 2015” różnego stopnia odebrało 78 laureatów konkursu. Wśród uhonorowanych znalazła się również gmina Kaczory.

Samorząd gminy Kaczory został zarekomendowany do konkursu w 2015 r. Po zgłoszeniu tematu konkursowego pozytywnie przeszedł proces weryfikacyjny i spełnił wymagane kryteria konkursowe. Pozytywna ocena kapituły konkursu oraz wcześniejsza nominacja gminy do tytułu „HIT 2006” w 2007 r. były podstawą do przyznania gminie znaku jakościowego „HIT 2015” drugiego stopnia za dynamikę działań w zakresie wielofunkcyjności gminy Kaczory w latach 1990-2015. Akt nadania tytułu podczas finałowej gali odebrał wójt gminy Kaczory Brunon Wolski.

Warto nadmienić, że w powyższym konkursie gmina Kaczory została już po raz drugi wyróżniona. W 2007 r. Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów przyznał gminie nominację do tytułu „HIT 2006” za inwestycje zrealizowane w ostatnim 15-leciu oraz modelowe rozwiązania organizacji oświaty na terenie gminy.

Paulina Banasik
/inspektor ds. promocji gminy