Gmina Kaczory realizuje zadanie przy Miejscu Pamięci Narodowej na Wzgórzach Morzewskich


Gmina Kaczory realizuje zadanie przy Miejscu Pamięci Narodowej na Wzgórzach Morzewskich wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-748, pn. Zabezpieczenie, udostepnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r.

Zadanie w ramach programu MKiDN – Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Wysokość dofinansowania 168.000,00 zł

W ramach zadania planuje się :czyszczenie pomnika i murków, położenie nawierzchni z kostki wokół pomnika, prace przy postumencie; montaż płyt granitowych i znicza, wykonanie okładzin schodów, montaż poręczy schodowych, montaż ławek oraz wykonanie tablicy z nazwiskami u podnóża MPN.