Gmina Kaczory w siedemdziesiątce najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce


7 listopada 2017 r. na stronie internetowej  Serwisu Samorządowego PAP opublikowany został Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, stworzony przez ekspertów Politechniki Warszawskiej. Ranking, uwzględnia wszystkie miasta i gminy w Polsce. Został opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem były dane GUS. Pod uwagę brane były m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Na 1559 gmin wiejskich sklasyfikowanych w ww. rankingu gmina Kaczory uplasowała się na 70 miejscu. To bardzo dobry wynik w skali całego kraju i najlepszy  wśród gmin wiejskich powiatu pilskiego.