Gminny Komisarz Spisowy informuje


Gminny Komisarz Spisowy informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie kraju trwa Powszechny Spis Rolny 2020 r. Spisywane są gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Powszechny spis rolny prowadzony jest metodą:

  • samospisu internetowego przez formularz dostępny na stronie: https://spisrolny.gov.pl
  • samospisu przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową tel. 22 279 99 99
  • bezpośrednio w urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym, gdzie udostępnione jest stanowisko komputerowe do samospisu ( przed wizytą należy skontaktować się telefonicznie)
  • na terenie Gminy Kaczory przez rachmistrza posługującego się telefonem nr 571 500 001

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnego Biura Statystycznego z dnia 30.09.2020 r. realizacja wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów               w terenie jest zawieszona do odwołania.

Zakres i tryb przeprowadzania spisu reguluje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r.  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728, z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy.