Gminny Zespół Oświaty informuje, że w Kaczorach został utworzony niepubliczny żłobek: „Żłobek Jak u Mamy”.


Gminny Zespół Oświaty informuje, że w Kaczorach został utworzony niepubliczny żłobek: „Żłobek Jak u Mamy”.

Placówka prowadzona jest pod adresem ul. Chodzieska 5, 64-810 Kaczory. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=54306019032

Ponadto informujemy, że w dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.