III Turniej Piłki Plażowej


30 lipca 2011r. odbył się III Turniej Piłki Plażowej. Mimo niezbyt sprzyjającej aury zawodnicy z zapałem walczyli o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory pana Stefana Kowala. Po zaciętej rywalizacji sędziowie ogłosili iż w kategorii pań:

I miejsce zajęły Natalia Encminger & Ewelina Falska

II miejsce – Paulina Frankiewicz & Sylwia Ewert

III miejsce – Katarzyna Śliwińska & Weronika Zasowska

IV miejsce – Dominika Kowal & Joanna Chudy-Noska

w kategorii panów:

I miejsce – Mariusz Grochala & Tomasz Pieniarski

II miejsce – Krzysztof Streich & Jakub Dorna

III miejsce – Michał Świergosz & Marcin Jeleniewski

IV miejsce – Jacek Zwierzyński & Rafał Mandelt

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu turnieju.

tekst: Izabela Skwirowska
fot.: Katarzyna Kowal-Dumała