Jednostka OSP Dziembowo z kamerą termowizyjną do akcji poszukiwawczych dzięki wsparciu PSE


Jednostka OSP Dziembowo z kamerą termowizyjną do akcji poszukiwawczych dzięki wsparciu PSE

OSP Dziembowo zakupiła kamerę termowizyjną dzięki której prowadzenie akcji ratunkowych będzie skuteczniejsze. Pozwoli to również rozszerzyć teren działania jednostki.

Działanie to było możliwe dzięki otrzymanemu grantowi w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.