Jubileusz pracy


45-letnim stażem pracy może poszczycić się pan Kazimierz Pluciak- pracownik Urzędu Gminy Kaczory. Obecny inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska obchodził swój jubileusz pracy 25 lipca br.

Z tej okazji 4 sierpnia jubilat otrzymał od swojego przełożonego – wójta gminy Brunona Wolskiego i sekretarza gminy Gizeli Dureckiej okolicznościowe kwiaty i list gratulacyjny z podziękowaniami za dotychczasową pracę. Do życzeń, których nie szczędzono jubilatowi dołączyli się koledzy i koleżanki z pracy.

Pan Kazimierz pracuje w Urzędzie Gminy w Kaczorach od 1 sierpnia 1978 r. Wcześniej przez ponad 9 lat prowadził własne gospodarstwo rolne. W urzędzie od samego początku zajmuje się sprawami związanymi z rolnictwem. Tuż po zatrudnieniu pełnił swoje obowiązki służbowe jako młodszy instruktor ds. melioracji i łąkarstwa, a obecnie jako inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska. Od dnia kiedy rozpoczął pracę w administracji minęło dokładnie 35 lat, 11 miesięcy i 25 dni…

Pan Kazimierz oprócz tego, że sumiennie wykonuje swoją pracę ma również duszę społecznika. Przez osiem lat (2002-2010) pełnił funkcję sołtysa, mocno angażując się w życie swojej wsi.