Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego


To był bardzo uroczysty jubileusz. Najpierw serdeczne życzenia, okolicznościowe medale, kwiaty i listy gratulacyjne. Później schłodzony szampan z bąbelkami i słodki tort.

Cztery pary małżeńskie, które pół wieku temu stanęły na ślubnym kobiercu, przyrzekając sobie bezgraniczną miłość, spotkały się 14 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach, by uczcić jubileusz złotych godów. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dostojnych jubilatów udekorował wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal.

– Drodzy Państwo, już 50 lat dzielicie wspólnie troski i radości życia dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. Wasze 50-lecie trwałego i przykładnego pożycia małżeńskiego to symbol miłości i wierności małżeńskiej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie bliskich, kochających się osób – zwróciła się do jubilatów prowadząc uroczystość Jadwiga Wojnicka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach.

Wyrazy uznania za długie i zgodne pożycie małżeńskie skierował do jubilatów również wójt gminy Brunon Wolski, który składając gratulacje, życzył jubilatom dalszych długich lat życia w zdrowiu, radości i wzajemnej miłości.

Wśród udekorowanych par podczas czwartkowej uroczystości znaleźli się: Krystyna i Ireneusz Wituccy z Dziembówka oraz małżeństwa zamieszkałe w Kaczorach – Monika i Czesław Wierzbowscy, Barbara i Paweł Plewowie oraz Irena i Henryk Chodanienokowie.