Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP w Kaczorach


Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP w Kaczorach spotkał się w dniach 18 i 25 marca. Tematem posiedzeń była sprawa pozyskania środków na zakup sztandaru. Po akceptacji sztandaru przez Wojewódzki Związek OSP zlecono wykonanie sztandaru. Pragnę przypomnieć, że otwarto już konto w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, Oddział Kaczory, na który darczyńcy mogą wpłacać pieniądze. Przygotowano również ulotkę z numerem konta, która ułatwi pozyskanie środków.
Jak do tej pory inicjatywa wykonania nowego sztandaru na okoliczność 90-lecia powstania OSP w Kaczorach spotyka się z pozytywnym przyjęciem. Są już pierwsze wpłaty na koncie. Liczę na hojność naszej wspólnoty i nie tylko.

Henryk Kalka
/przewodniczący
Komitetu Fundacji Sztandaru
dla OSP w Kaczorach/