Komunikat w sprawie bezpłatnych badań profilaktycznych


Starostwo Powiatowe w Pile informuje, że zostały zakończone badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów sutka, płuc i oskrzeli oraz jelita grubego. Badania prowadzone były w ramach programu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” realizowanego przez Powiat Pilski ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Zgodnie z założeniami projektu przebadanych zostało 2600 osób.

Wśród mieszkańców powiatu pilskiego, w ramach projektu, prowadzone jest natomiast badanie ankietowe nt. stanu zdrowia i stylu życia, które ma posłużyć do opracowania raportu epidemiologicznego. Ankieterzy odwiedzają mieszkańców w domach oraz instytucjach i zakładach pracy. Badanie ankietowe potrwa do 31 grudnia 2016r. Ankietę można wypełnić również anonimowo za pośrednictwem strony www.zdrowie.powiat.pila.pl.

Ponadto w ramach programu poprawy zdrowia publicznego prowadzona jest również kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży, której uroczyste zakończenie nastąpi 18 listopada br. Uczniów zachęcamy do udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Regulaminy i karty zgłoszeniowe na stronie www.zdrowie.powiat.pila.pl.