Konsultacje społeczne


Przeprowadza się konsultacje społeczne w sprawie współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, która stanowi załącznik do zarządzenia do pobrania na stronie BIP Kaczory 

Konsultacje odbędą się w terminie od 15 do 29 października 2020 roku.