Konsultacje społeczne przejazdów kolejowych


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy w ramach projektu pn. Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn. W związku z tym, w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych prowadzone jest badanie ankietowe. PKP przewiduje znaczące zmiany na terenie naszej gminy, m.in. likwidację przejazdu w ciągu drogi powiatowej nr 1177P (ul. Dworcowa/Śmiłowska) i budowę drogi pod linią kolejową.

Ankieta dostępna jest tutaj: https://forms.gle/RbWUfBkAM5Ziz48B7 oraz w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!