Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectwom Gminy Kaczory


Przeprowadza się konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kaczory zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kaczory w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kaczory, która stanowi załącznik do zarządzenia do pobrania na stronie BIP Kaczory 

Konsultacje odbędą się w terminie od 3 grudnia 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.