Krus wspiera naszych strażaków


Kolejna jednostka OSP – tym razem kaczorska, otrzymała zestaw ratownictwa przedmedycznego typu PSP R-1, ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Uroczyste przekazanie zestawu ratownictwa przedmedycznego miało miejsce 13 sierpnia w siedzibie jednostki OSP w Kaczorach. Zestaw ratownictwa na ręce Prezesa jednostki Adama Subczyńskiego przekazały: Mirosława Kaźmierczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu i Irena Baczyńska – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Pile. W uroczystym przekazaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski, Marek Miechurski – Kierownik Wydziału Prewencji i Rehabilitacji OR KRUS w Poznaniu, Stanisław Daszewski – Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Pile, Florian Kledzik – Komendant Gminny OSP w Kaczorach i druhowie jednostki.
Zestaw ratownictwa przedmedycznego przekazujemy wam w podzięce za ratowanie ludzkiego życia, w dowód uznania za waszą trudną, ofiarną, pełną poświęcenia pracę na rzecz społeczeństwa. Niech wam dobrze służy – powiedziała do strażaków Mirosława Kaźmierczak.
KRUS, dla złagodzenia skutków wypadków przy pracy rolniczej, na mocy porozumienia zawartego w 1999 roku pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jest fundatorem zestawów zawierających sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla jednostek OSP. Zestaw ten przyznawany jest na wniosek jednostki OSP. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie dyplomu ukończenia kursu ratownictwa przedmedycznego przez co najmniej trzech strażaków jednostki OSP. Obdarowane jednostki przekazują jednostkom KRUS informacje o wykorzystaniu otrzymanych zestawów.
O przyznanie zestawu dla OSP Kaczory zabiegał Prezes jednostki – Adam Subczyński. Zestaw ratowniczy zakupiony z funduszu prewencji i rehabilitacji KRUS został przekazany kaczorskiej jednostce OSP w ramach wdrażania systemu ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich.
OSP Kaczory jest trzecią jednostką w naszej okolicy, która w ostatnim czasie otrzymała bezpłatny zestaw ratownictwa przedmedycznego. Wcześniej zestawy te otrzymały jednostki w Miasteczku Krajeńskim i Łobżenicy. W najbliższym czasie kolejne zestawy trafią do strażaków w Wieleniu i Budzyniu. Oby jak najmniej było sytuacji, w których użycie tego sprzętu będzie konieczne.