Miejscowość Krzewina

Krzewina rozciąga się na 3-kilometrowym odcinku, wzdłuż drogi Kaczory – Chodzież. Ma ok. 225 mieszkańców. Składa się z dwóch części. Starsza, położona bliżej Kaczor, jest nazywana Krzewiną Górną. Już w dawnych czasach istniał tu folwark, będący częścią dworu w Morzewie, który wchodził w skład majątku dziembowskiego. W 1848 r. Kajetan Goetzendorf- Grabowski rozparcelował tę posiadłość – na jednej części (położonej bliżej Morzewa) powstały polskie gospodarstwa chłopskie, drugą część (559 ha) kupili Libentalowie z Wałcza (do 1919 r. wieś nazywała się Libental). W 1902 r. właścicielem majątku w Krzewinie został Hans Kenzler.

Mapa Krzewiny

Zdjęcie z Krzewiny

ŻWIROWNIA

Wieś Krzewina

W rękach Kenzlerów majątek pozostawał do 1945 r., a ostatnią spadkobierczynią była córka Hansa, nazywana „Doktórką”. W 1912 r. Hans Kenzler wybudował piękny pałac, który stoi po dziś dzień i jest jednym z ładniejszych zabytków ziemi kaczorskiej. Mieszczą się w nim mieszkania oraz sala wiejska. Druga część wsi, zwana Krzewiną Dolną, leży przy samej szosie Kaczory – Chodzież. Jej powstanie wiąże się z odkrytymi tu w 1888 r. ogromnymi pokładami żwiru i kamienia. Zaczęto eksploatować je na dużą skalę, a do pracy przyjmowano coraz więcej ludzi. Właścicielem gruntów w tej okolicy był rolnik z Morzewa, Nowak. Ponieważ ziemie były słabe, sprzedawał je po kawałku robotnikom ze żwirowni. Ci stawiali na działkach gliniane domki. Tak powstała ta część Krzewiny. Dzisiaj stoją w niej domy murowane, a żwirownia nadal jest eksploatowana.

Galeria wsi Krzewina