Łącznie 83 laptopy trafiły do dzieci ze szkół podstawowych


Łącznie 83 laptopy trafiły do dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Kaczory w ramach programu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”.
W pierwszej turze programu „Zdalna Szkoła” Gmina Kaczory otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 964 zł, w ramach którego zakupiono 47 laptopów oraz 8 modemów do internetu.
W drugiej turze programu – „Zdalna Szkoła +” w ramach wsparcia w wysokości 54 000 zł zakupiliśmy 36 laptopów.
Koszty w 100% pokryte zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zakupiony sprzęt Gmina Kaczory przekazała do szkół w ilości:

  • 18 laptopów Szkoła Podstawowa w Dziembowie (10 w ramach „Zdalna Szkoła” oraz 8 w ramach „Zdalna Szkoła +”),
  • 18 laptopów Szkoła Podstawowa w Śmiłowie (10 w ramach „Zdalna Szkoła” oraz 8 w ramach „Zdalna Szkoła +”),
  • 47 laptopów Szkoła Podstawowa w Kaczorach (27 w ramach „Zdalna Szkoła” oraz 20 w ramach „Zdalna Szkoła +”),

Dystrybucją sprzętu zajęli się dyrektorzy poszczególnych placówek.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.