Ministerstwo zapowiedziało zmiany. Zaostrzenie kar za wyrzucanie śmieci do lasu