Modernizacja budynku „starej szkoły” w Kaczorach


Do 31 października br. potrwają prace przy modernizacji budynku tzw. „starej szkoły” w Kaczorach. Remont realizuje firma „Mark” Mariusz Kądziołka z Margonina, która zobowiązała się wykonać zadanie za kwotę 247 878,22 r. Zakres prac remontowych obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku.