Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny – Chodzież – Piła Główna


Ogłoszenie Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 stycznia 2018 roku:

W ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizują projekt pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 354  Poznań Główny – Chodzież – Piła Główna”.

W roku 2018 zaplanowana została realizacja odcinka jednotorowego linii Oborniki Most – Dziembówko. Omawiana inwestycja, na przedmiotowym odcinku spowoduje przerwę w ruchu  pociągów i konieczności wprowadzenia zmian w organizacji kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych poprzez organizację autobusowej komunikacji zastępczej (AKZ). Komunikacja zastępcza zostanie wprowadzona w okresie od:

05.05.2018 r. – do 01.09.2018 r. na odcinku Oborniki Wlkp. – Piła Główna

W celu wykonywania Autobusowej Komunikacji Zastępczej zostanie wykorzystany budynek stacyjny PKP w Dziembówku oraz przystanek autobusowy zlokalizowany przy stacji i umiejscowienie na nim tabliczki z rozkładem jazdy autobusów ZKA. W związku z powyższym proszę mieszkańców Gminy Kaczory o zapoznanie się z niniejszym ogłoszeniem oraz śledzeniem dalszych informacji w zakresie szczegółowego rozkładu jazdy Autobusowej Komunikacji Zastępczej.

Brunon Wolski
Wójt Gminy Kaczory