Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej na Wzgórzach Morzewskich


Na Wzgórzach Morzewskich trwają prace remontowe przy pomniku upamiętniającym hitlerowską zbrodnię z 7 listopada 1939 r. Inwestycję realizuje Gmina Kaczory w ramach programu MKiDN – Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

W chwili obecnej prowadzone są prace przy renowacji postumentu, układana jest kostka betonowa tarasowa na schodach prowadzących do pomnika, trwa czyszczenie pomnika i montaż nowych poręczy ochronnych. U podnóża wzgórz stopniowo powstaje tablica upamiętniająca pomordowanych.

Kolejny etap przewiduje montaż efektywnych płyt granitowych oraz znicza na postumencie, a także montaż nowych ławek wokół pomnika.

Inwestycja  kosztuje około 312 000 zł i jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 168 000 zł.