Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD