Nauczyciele awansują


Eliza Biedroń, Anna Dróżdż, Natalia Derek i Renata Popowska to nie tylko młode, piękne, ale również ambitne i wykształcone nauczycielki w naszej gminie. Po dwóch latach i dziewięciu miesiącach solidnej pracy i pomyślnie zdanym egzaminie uzyskały zasłużony awans. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym miało miejsce 27 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Gminy Kaczory. Akty i kwiaty osobiście wręczył zasłużonym paniom wójt Brunon Wolski z dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Zdzisławą Kępczyńską. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy szkół, w których pracują wyżej wymienione nauczycielki: Grażyna Miller ( dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach), Elżbieta Kozak (dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziembowie) i Jolanta Pranke (dyrektor Szkoły Podstawowej w Morzewie). Wójt nie szczędził gratulacji i życzeń awansowanym paniom. Dalszych sukcesów zawodowych życzyli nauczycielkom także dyrektorzy szkół.